cümle çeviri

" dead " çevirisi
dead
(s). ölü, öImüş, müteveffa; sönük; cansız, hareketsiz, ölü gibi; renksiz, solgun, tadı kaçmış, soğuk. dead ahead dosdoğru. dead and gone öImüş gitmiş. dead as a doornail öImüş, cansız. dead ball spor saha dışına çıkmış top, ölü top. dead beat çok yorgun, bitkin. dead center ölü nokta. dead end çıkmaz sokak; çıkmaz. dead hand (bak). mortmain. dead heat spor berabere biten yarış. dead language ölü dil. dead letter hükmü kalmamış kanun; sahibi bulunamayıp postanede kalan mektup. dead march (müz). cenaze marşı. dead nettle ısırganotu , ballıbaba, (bot). Lamium. dead reckoning (den). kaba kompas hesabı, parakete hesabı, pusula ile seyrüsefer hesabı. dead right tamamen haklı. dead set (k).dili kararlı. dead set against tamamen karşı, muhalif. dead tired bitkin, yorgun. dead water durgun su ; dümen suyu. dead weight geminin darası. come to a dead stop tamamen durmak. the dead ,(çoğ). ölüler. the dead of night gece karanlığı. the dead of winter kışın ortası. deadness (i). hissizlik, duygusuzluk.


deadbeat
(i)., (A.B.D)., argo borçlarını ödemekten kaçınan kimse; bedavacı, başkalarının sırtından geçinen kimse.


deaden
(f). kuvvetini kırmak hafifletmek, boğmak uyuşturmak (ağrı) kesmek (ses, ağrı); tatsızlaştırmak; parlaklığını gidermek, donuklaştırmak; ses geçmesini önlemek.


deadeye
(s). keskin nişancı.


deadeye
(i)., (den). boğata.


deadhead
(i)., (k).dili ücretsiz olarak kartla seyahat eden veya tiyatro v.b yerlere giden kimse; boş olarak kalkan tren, otobüs v.b; sıkıcı kimse.


deadlight
(i)., (den). Iomboz kapağı; lomboz.


deadline
(i). son teslim tarihi: cezaevlerinde hükümlülerin geçmemesi gereken yasak bölge sınırı.


deadlock
(i)., (f). çıkmaz iki taraflı karşı koymanın sonucu olarak her iki tarafın hareketsiz kalışı ; (f). çıkmaza sokmak, çıkmaza girmek.


deadly
(s). öldürücü; zehirli; ölüm derecesinde; ölüm gibi. deadly enemy can düşmanı. deadly nightshade güzelavratotu, (bot). Atropa belladonna. deadly sin ağır günah. the seven deadly sins yedi büyük günah.En Son Yapılan 10 Çeviri
03:26
dead
03:26
yusuf
03:26
panda
03:26
marti
03:26
Support
03:26
steam
03:26
moslem
03:25
işeme

En Fazla Çeviri Yapılan 5 Kelime

İngilizce Sözlük ile ilgili bilgiler

İngilizce ve türkçe dilleri arasında
kelime çevirisi yapabileceğiniz ve kelimelerin anlamlarını hem fiil hemde
sıfat olarak öğrenebileceğiniz sayfadır.

Yaklaşık 300.000 kelime içeren sözlük sayfasında, ingilizce-türkçe ve türkçe-ingilizce kelime çevirileri yapabilirsiniz.

Cümle çevirisi yapılabilen diller

Copyright © 2009-2013 Cumleceviri.com

RSS